Parmalat terug van weggeweest

Nog geen twee jaar na de spectaculaire val van Parmalat is het Italiaanse zuivelconcern weer terug op de markt. De marktwaarde bedraagt nu zo'n 5 miljard euro, hetgeen betekent dat de vroegere crediteuren van Parmalat ongeveer 40 procent van hun geld terughebben. Dat is geen geringe prestatievan de Italiaanse bedrijvendokter Enrico Bondi die aan het hoofd stond vande grote schoonmaakoperatie.

Maar het is ook zeker niet het einde van het verhaal. Zo'n 30 procent van deParmalat-aandelen is in bezit van de banken die Parmalat geld hebben geleend. Velen van hen zijn door het zuivelconcern voor de rechter gedaagd. En de afloop van die rechtszaken is van cruciaal belang voor beleggers, gezien het feit dat zij ongeveer de helft van Parmalats bedrijfswaarde vertegenwoordigen.

Het volgende strijdtoneel zal waarschijnlijk de aandeelhoudersvergadering in november zijn, waarop een nieuw bestuur voor Parmalat zal worden gekozen.

De vrees bestaat dat sommige banken zullen proberen hun eigen mensen in het bestuur te krijgen, zodat dat wellicht wat minder hard van stapel zal lopen bij de rechter.

Een andere mogelijk verdeeldheid brengende kwestie zal zich voordoen als er op Parmalat een bod wordt uitgebracht. Granarolo, een kleine Italiaanse melkproducent, heeft gezegd die mogelijkheid te bestuderen. En het Franse concern Lactalis doet dat naar verluidt eveneens. Maar een bod zal waarschijnlijk geen oplossing zijn voor het feit dat Parmalat een grote groep van zijn eigen aandeelhouders voor de rechter heeft gedaagd.

Van Granorolo wordt bijvoorbeeld aangenomen dat het louter geïnteresseerd is in de Italiaanse zuiveldivisie. De rechtszaken zouden worden ondergebracht in een apart beursgenoteerd bedrijf, waarvan de aandelen worden verdeeld onder de huidige aandeelhouders van Parmalat. Maar de waarde van de rechtszaken hangt af van de vraag hoe krachtdadig ze worden aangepakt.

Als Granarolo de goedkeuring van Parmalats aandeelhouders wil verwerven – enin het bijzonder van degenen die zelf geen partij in de rechtszaken zijn –moet het ervoor zorgen dat het nieuwe, afgesplitste bedrijf door een figuurwordt bestuurd die even koppig is als Bondi. Bovendien heeft Parmalat zelfstringente bedrijfsbestuursmaatregelen getroffen om te voorkomen dat decrediteuren de rechtszaken saboteren. Die maatregelen zouden ook vantoepassing moeten zijn op het voorgestelde nieuwe vehikel van Granarolo.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar:

zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.