Onbegrip over werkelijke stichting van de VS 2

In zijn alarmistische artikel over het `Einde de Tijden' schetst Diarmaid MacCulloch de groeiende religieuze kloof tussen Europa en de Verenigde Staten en hij noemt die zelfs een van de grootste raadsels in de moderne geschiedenis van de godsdienst.

Aan het slot van zijn stuk oppert hij voorzichtig, dat het Verenigd Koninkrijk misschien een belangrijke bemiddelende rol kan spelen tussen deze twee werelden, maar hij spreekt met geen woord over de aard van die rol, hoewel hij deze bemiddeling kennelijk hard nodig acht om te voorkomen dat we onze eigen versie van het Einde der Tijden ontketenen. Hierover, en over aanverwante onderwerpen, wordt daarentegen uitvoerig geschreven in het 'Abrahamitisch Manifest' dat over enkele weken te koop zal zijn in de betere boekhandel. Nog even geduld dus!

    • Ben Hoffschulte Leuven