Onbegrip over werkelijke stichting van de VS 1

Het verhaal van MacCulloch geeft blijk van hetzelfde Britse onbegrip dat ten grondslag lag aan de werkelijke stichting van de Verenigde Staten van Amerika; de Amerikaanse Revolutionaire Oorlog tegen de koloniale oompjes, de Britten, eind 18de eeuw (Opiniepagina, 30 september).

Een wetenschapper als MacCulloch moet toch weten dat niet religie maar de Wetenschappelijke Revolutie en aansluitend de Verlichting (18de eeuw) grotendeels ten grondslag lagen aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd, en niet zoiets als de Reformatie dat er heel in de verte iets mee te maken had.

De orkanen Rita en Katrina zijn geen tekenen van het `Einde der Tijden' maar van een steeds kleinere Amerikaanse centrale overheid; naast lage belastingen (eveneens een belangrijk issue tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd, die hoofdzakelijk om zoiets wereldlijks als geld en macht ging, raar, hè, in een seculier kapitalistisch land) hét stokpaardje van de Republikeinen.

In het overwegend rechtse Amerika, dat geen sociaal-democratische verzorgingsstaat kent zoals de Europeanen, is opvang en zorg veel meer geregeld door particulier initiatief en door kerken. Dat zorgt voor sociale cohesie, net als de trots te leven onder de Amerikaanse vlag en Grondwet; een sterk etatistisch en dus níét etnisch nationalisme zoals zich dat in het huidige tandeloze Europa veelvuldig heeft gemanifesteerd in de vorige eeuw.

    • René Besemer