Nee, het is te vroeg

De EU begaat een grote fout door nu met de onderhandelingen te beginnen omdat ten eerste in diverse landen de meerheid duidelijk tegen is en ten tweede omdat de voorwaarden niet deugen. Het heeft nu iets van een tienjarige inspanningsverplichting tot hervorming en dan zouden ze erbij kunnen. Er zijn geen heldere meet- of ijkpunten waaraan de voortgang wordt getoetst en de onderhandelingen eventueel worden afgebroken. De insteek is nu `we maken aansluiting', niet: `we kijken of we die aansluiting kunnen maken'. Daarmee hebben we onze positie al behoorlijk opgegeven. Verder mag duidelijk zijn dat de huidige EU geen islamitische cultuur kent en er zou wel mogen worden vastgelegd dat dat zo zal blijven. De onderhandelingen zouden moeten worden gestart vanuit een Europese identiteit van normen, waarden en cultuur, als een gegeven. Aangezien er nu totaal geen expliciete overeenstemming i over de Europese identiteit kan dit onderhan-delingsproces niet worden ingegaan met een waarborg voor behoud van die Europese identiteit. Daarmee komen deze onderhandelingen voor Europa zelf veel te vroeg en ze hadden dan ook tenminste 5 tot 8 jaar uitgesteld dienen te worden. Het gebrek aan meerderheid in diverse landen van Europa zorgt voor een verdere verwijdering tussen de bevolking en de Europese instituten. Dat had nooit mogen gebeuren.