Magnetisch speelveld ontruimd

Een speelveldje naast basisschool De Kleine Reus in Amsterdam wordt op last van het stadsdeel Centrum ontruimd omdat het in een sterk magnetisch veld ligt. De twee wipkippen op het veldje worden verwijderd en er wordt een hek om het terrein geplaatst. Dat maakte het stadsdeel gisteren bekend.

Uit onderzoek van TNO was gebleken dat de waarden van het magnetische veld hoger zijn dan toegestaan. Naast de school en het speelveldje staat een onderstation van Continuon, beheerder van het elektriciteits- en gasnet, waar transformatoren elektriciteit naar lagere spanningen omzetten. Dit station veroorzaakt het magnetische veld.

Volgens een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uit 2001 zouden magnetische velden tot een verhoogde kans op leukemie bij kinderen leiden. Continuon vindt het ,,onnodige commotie en ongerustheid''. Een woordvoerster: ,,We begrijpen de ophef niet. Wij vermoeden dat er met andere normen is gewerkt, die hier niet op van toepassing zijn.'' Volgens Continuon is er bij het speelveldje een waarde gemeten van 17,2 microtesla. ,,Dat is ruim onder de toegestane 100 microtesla.''

Het stadsdeel en de basisschool werden gealarmeerd door een verontruste ouder die eigen onderzoek had gedaan. De resultaten van dat onderzoek waren aanleiding tot een onafhankelijk onderzoek van TNO. De GG&GD adviseerde om de speelruimte en de aangrenzende ruimtes in de school niet meer te gebruiken. Of die ruimtes in de school en de fietsenstalling dichtgaan, is nog niet duidelijk. Begin volgende week overleggen het stadsdeel, de basisschool en Continuon over de te nemen stappen.