Kranten weten weinig over kosten voor koningshuis

In Nederland houden we een congres over het koningsschap zonder één antimonarchist. In Nederland kopt de pers niet dat de belastingbetaler jaar op jaar meer moet opbrengen voor dit fenomeen. Neen, ,,de misschien beste krant van Nederland'' en ,,de slijpsteen van de geest'' houden het bij ,,een dalend inkomen van de koningin''. Weer andere, zoals het Eindhovens Dagblad, koppen dat de kroonprins en ook Máxima moeten inleveren.

In geen enkele krant is te lezen dat de renovatie van paleis Noordeinde In Den Haag en het paleis op de Dam in Amsterdam begroot is op 17 miljoen euro. Voor degene die het nog niet weten: in het Haagse paleis werkt de koningin en in het Amsterdamse paleis ontvangt ze één keer per jaar kunstenaars. In beide paleizen is verblijfsaccommodatie, maar daar wordt zelden of nooit gebruik van gemaakt. Gasten gaan liever naar het Okura of Amstel hotel.

Ook blijken weinig kranten de werkelijke kosten van het koningshuis te kunnen optellen. Komt de ene op ruim 70 miljoen euro, maakt de andere er ruim 84 miljoen van. Het juiste bedrag is 99,8 miljoen euro, althans voor zover we nu weten.

Het is nu al voor het tweede achtereenvolgende jaar dat de premier met verborgen kosten op de proppen komt en het verbaast mij niks als dat nog wordt gevolgd door een derde, een vierde en een vijfde keer. Weet u bijvoorbeeld wat de bijzettingen van Juliana en Bernhard hebben gekost en het huwelijk van Alexander en Máxima? Niet zelden maken wij de Belgen voor dom uit, maar voor hen zijn deze kosten al sinds jaar en dag wel inzichtelijk. In Engeland geeft het koningshuis een jaarverslag uit met daarin een gedetailleerd overzicht van de kosten en gaat uit van een met iedere sterveling vergelijkbaar inkomen. Weet u dat ons koningshuis geen loonbelasting, geen AOW- noch pensioenpremie betaalt, ook geen huur en geen gas en licht, om maar een paar dingen te noemen. Neen, dit heb ik niet uit de krant!

    • Jan de Bruijn