Ja, samen staan we sterker

Natuurlijk moeten we Turkije opnemen in Europa. Natuurlijk moeten we daarover met ze praten en natuurlijk moeten de Europese regeringen ook gaan praten met hun eigen bevolking, om stap voor stap uit te leggen waarom dit goed is. Enkele argumenten:- De moed van ieder land zich om op democratische grondslagen en met in achtneming van de mensenrechten in te richten, verdient onze volle steun. Als men die vraagt, kan men zich niet afwenden.- Het erkent dat de 13 miljoen moslims die al in Europa (totaal aantal inwoners ruim 454 miljoen) wonen, inderdaad in onze maatschappij horen.

- Het bevestigt wederom, dat men erin gelooft, dat mensen met verschillende geloofsovertuigingen en zelfs zonder geloofsovertuiging, in respect met elkaar kunnen samenleven.

- Het geeft daadwerkelijk steun aan de grote meerderheid van moslims, die zich met hand en tand tegen het moslimextremisme verzetten (Ooit wel eens bedacht hoe bang deze ouders zijn, dat hun kinderen er door beïnvloed worden?). Samen staan we nu eenmaal sterker!!

- Het betekent een economische expansie en vergroting van het grondgebied, zaken waar we vroeger oorlog voor voerden.We hebben 10 jaar de tijd, om te werken aan een versmelting, van volkeren die al eeuwenlang naast, met en door elkaar geleefd hebben. Een uitdaging.

    • Adriana Verpalen