Irak

...dat het niet verstandig is geweest en dat er misschien (...) met diplomatieke middelen meer bereikt had kunnen worden.

Minister van Buitenlandse zaken B. Bot, CDA, 5 oktober

De minister stelt in feite dat de politieke steun van Nederland destijds onjuist was.

Tweede-Kamerlid Van Baalen (VVD), 5 oktober

Eindelijk erkenning voor ons standpunt.

Tweede-Kamerlid Koenders (PvdA), 5 oktober

Ik heb nooit gezegd of willen zeggen dat wij de inval in Irak niet gerechtvaardigd achten.

Minister Bot, 5 oktober

Het gaat me te ver om te zeggen dat we ons als militairen door Bot bedonderd voelen. Wij worden geacht trouw te zijn, en onze eigen mening doet dan minder terzake.

Tom Willems, voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging, de Volkskrant, 6 oktober

Bot is tenminste eerlijk. Bovendien heeft hij gelijk. (...) zijn opmerkingen [zouden] eerder aanleiding moeten geven tot een serieus debat over hoe en waarom een land ten oorlog trekt, dan tot politiek gehakketak.

Hoofdartikel NRC Handelsblad, 6 oktober

Er is alle reden om, zoals GroenLinks, SP, PvdA en D66 hebben voorgesteld, een grondig parlementair onderzoek in te stellen naar de feiten en inlichtingen die het eerste kabinet-Balkenende ertoe brachten de invasie in Irak te steunen

Hoofdartikel de Volkskrant, 7 oktober

De schade die je doet door een competente en populaire minister publiekelijk zo voor schut te zetten, is toch groter dan de schade die wordt opgelopen wanneer Wouter Bos achteraf zou kunnen roepen dat hij meer gelijk had dan De Hoop Scheffer (...)?

Columnist Ronald Plasterk in de Volkskrant, 7 oktober