Hartcentrum stopt tijdelijk deel operaties

Het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen gaat op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg een bepaalde risicovolle hartoperatie voorlopig niet uitvoeren.

De Inspectie wil dat er eerst meer duidelijkheid komt over het sterftecijfer bij hartoperaties in het Nijmeegse ziekenhuis, dat hoger is dan het internationaal gemiddelde.

Vorige week ontstond discussie over de kwaliteit van het hartcentrum nadat één van de betrokken hoogleraren in een uitgelekte e-mail had geschreven dat hij zich niet in het ziekenhuis zou laten opereren. De Inspectie eiste hierop opheldering. Uit de informatie die het UMC St. Radboud heeft verstrekt, heeft de Inspectie de oorzaak van het hoge sterftecijfer niet kunnen achterhalen. ,,De sterfteaantallen zijn hoger dan verwacht, maar er is geen aanleiding om de hele afdeling te sluiten. Wel willen we dat het ziekenhuis terughoudender is bij het aannemen van patiënten met een hoog risico'', zegt een woordvoerster van de Inspectie.

De operaties die voorlopig niet uitgevoerd worden, betreffen de zogeheten mitraalhartklep-operaties bij patiënten met een hoog risico op complicaties en overlijden, zoals bejaarden en diabetici. Eén op de vijf patiënten uit deze risicogroep die de afgelopen acht jaar in het UMC St. Radboud zijn geopereerd, is tijdens of kort na de operatie overleden. Dit percentage is bijna twee keer zo hoog als de internationale norm. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat ervan uit dat het ziekenhuis deze groep patiënten doorverwijst naar andere hartcentra. De sterftecijfers bij patiënten met een laag risico wijken niet af van de internationale norm.

Een interne en externe commissie doen de komende maanden nader onderzoek in het ziekenhuis. Onder meer de complicaties en sterfgevallen bij hartoperaties vanaf 1 januari 2004 worden geanalyseerd. In de externe commissie is de Inspectie vertegenwoordigd.

Het ziekenhuis heeft per direct extra maatregelen genomen om de kwaliteit van de hartchirurgie te verbeteren. Zo worden de hartoperaties zoveel mogelijk door een vaste groep specialisten verricht. ,,Als iemand iets vaker doet, dan doet hij het ook beter'', zegt bestuursvoorzitter C. van Herwaarden van het UMC St. Radboud. Het ziekenhuis heeft de verklaring voor het hoge sterftecijfer tot dusver deels gezocht in het feit dat er in Nijmegen relatief ziekere patiënten worden geopereerd. Er zijn door het UMC St. Radboud ,,geen opvallende zwakke plekken in de zorgketen'' geconstateerd. Ook hebben visitatierapporten over de afdeling cardiothoracale chirurgie volgens Van Herwaarden geen reden tot zorg gegeven. Wel acht het ziekenhuis het mogelijk dat het hogere sterftecijfer het effect is van een groot aantal kleinere factoren.

    • Martin Steenbeeke