FNV bereid tot een nieuwe ontslagregeling

De vakcentrale FNV is bereid de ontslagvergoeding die kantonrechters volgens een vaste formule vaststellen, in te ruilen voor een wettelijke standaardvergoeding die in economisch slechte tijden verlaagd kan worden.

Dat zei beleidsmedewerker J. Bloemarts van het FNV gisteren op een congres in Utrecht over de veranderingen in het ontslagstelsel, dat georganiseerd was door het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), het voormalige arbeidsbureau. Werkgevers die personeel willen ontslaan, moeten daarvoor een vergunning aanvragen bij het CWI. De kantonrechter kan ook goedkeuring geven, maar dat is duurder door de ontslagvergoeding die de rechters doorgaans vaststellen. Vorig jaar behandelde het CWI ruim 90.000 ontslagen en de rechter 72.000.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft laten weten verheugd te zijn dat FNV een opening biedt om over de ontslagvergoeding te praten. De werkgevers werken samen met de vakcentrales en kroonleden in de Sociaal-Economische Raad aan een advies voor het kabinet over het ontslagrecht. Het advies, dat eind dit jaar of begin 2006 wordt verwacht, maakt onderdeel uit van een breder advies over het sociaal-economisch beleid op de middellange termijn.

Bloemarts zei gisteren dat met de FNV te praten valt over afschaffing van de ontslagvergoeding volgens de zogenoemde kantonrechtsformule. Die houdt grosso modo in dat werknemers voor elk dienstjaar een maandsalaris krijgen van de werkgever. In plaats hiervan zou er een ,,evenwichtige wettelijke regeling'' moeten komen voor een ,,robuuste vergoeding volgens een vaste standaard''. Overigens zouden voor de berekening daarvan dienstjaren en loon wel blijven meetellen, net als in de kantonrechtersformule. Vakcentrales en werkgevers zouden in CAO's mogen afwijken van de wettelijke regeling, en de rechter moet volgens Bloemarts bevoegd blijven om een hogere of lagere vergoeding toe te kennen als het gedrag van de werkgever of de werknemer daartoe aanleiding geeft.

De nieuwe, wettelijke ontslagvergoeding zou altijd moeten gelden als het ontslag `in de risicosfeer van de werkgever ligt'. Dat wil zeggen: niet alleen als de werknemer is ontslagen, maar ook als deze zelf opstapt maar het ontslag verwijtbaar is aan de werkgever. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een arbeidsconflict. De wettelijke ontslagvergoeding moet volgens Bloemarts niet alleen worden verstrekt na een gang naar de rechter, maar ook wanneer het CWI de ontslagaanvraag goedkeurt.

Om tegemoet te komen aan de klacht van werkgevers dat de huidige ontslagvergoedingen te hoog zijn, stelt de FNV'er voor om de nieuwe, wettelijke vergoeding ,,aan te passen aan de situatie op de arbeidsmarkt''. Bij een krappe arbeidsmarkt kan de vergoeding worden verlaagd, omdat ontslagen werknemers dan geacht worden makkelijker nieuw werk te vinden.