De lezer schrijft over eisen aan ingezonden artikelen

NRC Handelsblad biedt mij als lezer de mogelijkheid maatschappelijke debatten te volgen. Graag wil ik zelf ook een steentje bijdragen, door middel van opiniërende artikelen of ingezonden brieven. Jaren van oefenen en experimenteren hebben me slechts een beperkt beeld opgeleverd van het redactionele beleid ten aanzien van ingezonden teksten. Ik begrijp dat de redactie binnen haar eigen burelen heerst als een absolute vorst – en zo hoort het ook. Maar zou het mogelijk zijn de schrijfgrage abonnee enkele aanwijzingen te geven? Bijvoorbeeld naar aanleiding van onderstaande vier vragen:

1.Zijn er criteria die (mede) bepalen of een tekst over een bepaald onderwerp de omvang van een artikel kan krijgen?

2.Hoe kan een abonnee in een concreet geval achterhalen welke criteria er (ongeveer) zullen worden gehanteerd?

3.In hoeverre spelen de positie van auteurs en/of hun relatie met de krant een rol bij het beoordelen van teksten? Is het voor outsiders mogelijk een relatie met de krant op te bouwen?

4.Sommige boodschappen vallen het beste in dichtvorm over te brengen. Gedichten worden echter niet geplaatst als (onderdeel van) ingezonden brieven, berichtte u mij recentelijk. Is er in de krant überhaupt ruimte voor de plaatsing van opiniërende gedichten die niet afkomstig zijn van uw eigen Dichter des Vaderlands? En zo nee, waarom niet?

    • Michiel Jonker