Boven elke voordeur een hart van rood stro

Rotterdam spoort bewoners aan hun straten op te knappen. De Riederlaan zoomert enthousiast mee en maakt ook afspraken over hoe buurtgenoten met elkaar omgaan.

Ayse Bodur, Riederlaan 90 in Rotterdam, woont ,,al meer dan twintig jaar'' in Feijenoord. Ze vindt haar straat leuk en rustig, ,,gezellig ook''. En ja, iedereen groet iedereen, zoals het staat op het bord halverwege de straat, waar de nieuwbouw begint: Bewoners van de Riederlaan groeten elkaar. Nou ja, op één mevrouw na: ,,Zij wil geen buitenlanders in de straat. Ik heb het wel geprobeerd. Goeiemorgen, zei ik. Maar dan keek ze de andere kant op.''

Ook Ank Kanters (Riederlaan 60), Eryigith Sevgi (Riederlaan 59b) en Nettie Veenendaal (Riederlaan 39a) groeten hun buren, verwelkomen nieuwe bewoners en doen mee aan straatactiviteiten om elkaar te ontmoeten. Een paar weken geleden hadden ze een eetfeest in de straat, ,,dan neemt iedereen wat mee'' (Eryigith Sevgi). Ank Kanters: ,,Het is dat het vandaag wat kouder is, maar anders heb ik de voordeur altijd openstaan. Iedereen kan hier naar binnenlopen voor een bakkie.'' Volgende week is er een vergadering over de kerstversiering. Nettie Veenendaal: ,,We willen dit jaar graag rond de bovenramen snoeren met lichtjes. We hopen dat iedereen meedoet.''

En dat is nog niet alles. Sinds dit voorjaar hebben bijna alle huizen in de straat op de stoep een bak klimroosjes staan en hangen onder de ramen op de eerste verdieping bloembakken met geraniums. Aan de voorgevels zijn vlinders van kunststof bevestigd. Boven elke voordeur hangt een hart van rood geverfd stro. Op de website van de Bewonersorganisatie Hillesluis wordt de Riederlaan ,,al met al een mooie laan in onze wijk'' genoemd: ,,Laten we hopen dat we het met z'n allen mooi en schoon kunnen houden, en dat andere straten volgen zodat we trots kunnen zijn op onze woonomgeving.''

In Rotterdam heet dit opzoomeren: burgers die de eigen straat opknappen en onderhouden. Ze worden daarbij geholpen door het projectbureau Opzoomer Mee, dat behalve subsidie voor plantenbakken en andersoortige versieringen bijvoorbeeld ook meubilair voor een straatfeest verstrekt. Het opzoomeren bestaat al een jaar of twaalf, dertien en wordt door het stadsbestuur gezien als belangrijk voor de sociale samenhang. In het collegeprogramma staat onder de target opzoomeren: ,,Groei van het aantal straten dat deelneemt aan het opzoomeren, van 900 in 2002 tot 1.600 in 2006.''

Minder bekend is een ander sociaal project van de gemeente: Mensen maken de Stad. Dit project gaat een stapje verder dan het opzoomeren, doordat bewoners niet alleen samen de straat opknappen, maar ook afspraken maken over onderlinge omgang en gedrag op straat. Het college wil dat eind 2006 zo'n 250 straten meedoen aan Mensen maken de Stad, ,,bij voorkeur in onveilige wijken''. Bij het maken en onderhouden van de afspraken, de zogenoemde straatagenda, krijgen ze hulp van het projectbureau Opzoomer Mee, maar bijvoorbeeld ook van de deelgemeente, het opbouwwerk, de politie en de woningbouwcorporatie.

Rotterdam telt nu zo'n zestig Mensen maken de Stad-straten. Wie er woont is tevredener dan eerst, bleek vorig jaar uit een eerste onderzoek. Ook kwam daaruit naar voren dat de gemaakte afspraken in de meeste straten op elkaar lijken. Ze gaan vrijwel altijd over vriendelijk en fatsoenlijk zijn tegen elkaar, een schone straat en minder lawaai:

,,In de Multatulistraat zeggen bewoners toe de straat schoon te houden en te vegen, op de kinderen te letten en elkaar fatsoenlijk aan te spreken. Het gevaarlijke speeltoestel zal worden weggehaald. Het café zegt toe minder hinder te veroorzaken.'' In de Heenvlietstraat ,,spreken bewoners af niet te hard te rijden en vragen hun bezoek dit ook niet te doen''. Op het Taandersplein ,,gaat de politie waken tegen kerstboomverbranding, gaat de deelgemeente na hoe het zit met de afgebrande panden en de speeltoestellen en zal het sociaal cultureel werk meer activiteiten organiseren''.

De Riederlaan is sinds kort Mensen maken de Stad-straat. De afspraken in de straat zijn tot stand gekomen doordat actieve bewoners de huizen langs zijn gegaan, om te vragen wat er niet goed ging en hoe je dat zou kunnen oplossen. Dat gebeurt niet in alle straten, vaak zijn het opbouwwerkers die deze enquête houden. Verder is er ondersteuning, bijvoorbeeld van de woningcorporatie, die de achttien gevellampen aansloot waardoor de straat nu beter verlicht is.

En inderdaad, ook hier is het beter dan in de tijd voor de afspraken, vinden de bewoners. Eryigith Sevgi: ,,Omdat we elkaar nu vaker tegenkomen, kent iedereen je.'' Nettie Veenendaal: ,,Iedereen is positief, die hier door de straat komt. Er is veel meer contact nu. En bijna allemaal doen ze mee, ook de buitenlandse mensen. Al moet je wel eens aanbellen van: joh, waarom geef je je plantjes geen water.'' Ank Kanters: ,,Er zijn een paar mensen die het trekken. Dat je zegt: kom op, maak ook wat te eten voor het feest. Maar zo is het altijd, natuurlijk. Ik vind: we hebben het hier gezellig met elkaar.''

    • Gretha Pama