Bonden: dieet geen prioriteit

De Nederlandse vakbonden houden zich niet bezig met voeding van werknemers. De werkgevers vinden het steeds belangrijker.

Circa de helft van de Nederlandse beroepsbevolking is te zwaar, stelt het Voedingscentrum. Dit komt door een combinatie van slechte voeding en te weinig beweging, doordat steeds meer mensen hun werk zittend verrichten. Uit onderzoek blijkt dat te zware mensen een hoger ziekteverzuim hebben, en vaker psychische problemen.

Bij de vakbonden staat overgewicht van werknemers niet op de agenda. Een woordvoerder van de FNV Vakcentrale stelt dat de bond zich vooral bezighoudt met arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. ,,We houden ons niet bezig met hoe mensen moeten leven. En bovendien hebben we het druk genoeg met de risico's die rechtstreeks uit het werk zelf voortvloeien. Het moet niet zo zijn dat werkgevers zich wel bezig houden met gezond eten, maar niet met gezond werken.''

Bij het CNV is een soortgelijk geluid te horen. CNV bestuurder Rienk van Splunder: ,,Wij maken geen afspraken in de CAO over voeding. Allereerst omdat het de eigen verantwoordelijkheid is van de mensen. En in de tweede plaats omdat het beter is daar op bedrijfsniveau afspraken over te maken. Met de ondernemingsraad bijvoorbeeld.''

Toch is er reden tot zorg. Jaarlijks veroorzaakt overgewicht 40.000 nieuwe gevallen van ouderdomsdiabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Dat zou een kwart minder zijn, als iedereen gemiddeld drie kilo zou afvallen, berekende het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu.

Het Voedingscentrum, een door de overheid gesubsidieerd voorlichtingsbureau, is dit jaar met vier bedrijven – ING, NS, ministerie van VWS en Dow Chemicals – het proefproject `Balansdag op de werkplek' begonnen. Het centrum wil werknemers stimuleren de dagen dat zij slecht eten te compenseren met `goede dagen'. ,,Als je op de ene dag een feestje hebt gehad kun je dat de volgende dag compenseren door het eten van gezonde producten'', zegt een woordvoerder van het centrum. Bij de vier bedrijven staan in de kantine bordjes bij de gezonde producten. In januari evalueert het Voedingscentrum het project.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt voeding van werknemers een belangrijke zaak. Marcel Nuyten, secretaris gezondheidszorg VNO-NCW: ,,Het is de keus van de werkgever of hij voeding aanbiedt, en als hij dat doet, moet hij op grond van goed werkgeverschap instaan voor de kwaliteit ervan. Daar horen afspraken bij over de tijdstippen waarop gegeten kan worden. Wat de werknemer precies eet, dat is afhankelijk van de persoonlijke levensstijl.''

De werkgever moet volgens Nuyten zorgen dat een goede balans mogelijk is. ,,Er moet groente en fruit te krijgen zijn. De dressing moet apart geserveerd worden. Daarnaast kan de werkgever zijn werknemers bewust proberen te maken van calorie-verbruik, door bijvoorbeeld de trap duidelijk zichtbaar te maken, en de lift wat minder.''

VNO-NCW is aangesloten bij het convenant overgewicht dat in januari is afgesloten met onder meer de ministeries van VWS en OCW. ,,We adviseren, en geven voorbeelden van `best practice'. Wij hebben belang bij een zo groot mogelijke beroepsbevolking. We hopen ook dat de vakbeweging zich dat aantrekt, dat als we daar bijvoorbeeld in CAO's afspraken willen maken, de werknemers zich realiseren dat ze ook aan goed werknemerschap gebonden zijn.''