Alle kippen moeten én kunnen naar buiten

Marian Thieme schreef terecht in NRC Handelsblad van 29 september, dat de biologisch gehouden kippen weer naar buiten mógen maar niet kunnen, omdat geen boer de kosten van de daaraan gestelde voorwaarden kan dragen.

Het lijkt dan ook een gegeven dat alle biologische kippenboeren die dit jaar niet zijn genekt, volgend jaar definitief de hokken zullen moeten sluiten.

Ook veel hobbyhouders van pluimvee en andere vogels zullen met hun hobby stoppen als zij hun dieren de helft van het jaar moeten ophokken. Voor vele hobbymatig gehouden wilde vogels, en voor watervogels in het bijzonder, geldt bovendien dat ophokken van deze dieren onherroepelijk de dood tot gevolg heeft. Hoe dichter de vogels bij de natuur staan, des te riskanter is een maatregel als ophokken. Deze groep vogels zal nooit opgehokt kúnnen worden.

Er is een heel voor de hand liggende oplossing voor deze situatie: vaccinatie. Vaccins, ontwikkeld tegen de gevaarlijke H5 en H7 virussen voor pluimvee, voorkomen dat dieren besmet raken en massaal sterven, en reduceren de virusuitstoot duizend maal binnen twee dagen na infectie. Vaccinatie zal, gezien de huidige toename van uitbraken werelwijd, vast onderdeel van preventie en bestrijding van vogelpest moeten worden, naast de nodige monitorings- en hygiënemaatregelen.

Alleen met het inzetten van vaccinatie is er ruimte voor de risicovolle intensieve pluimveehouderij en kunnen de biologische en hobbykippen buiten blijven in de volgende jaren. Zolang wij hier (om economische redenen!) nalatig blijven, wordt de volksgezondheid onnodig in gevaar gebracht.

    • Portefeuillehouder Ai
    • Drs.Ing. Sible Westendorp
    • Drs. Paula Polman Mph
    • Voorzitter Nwpp