Staking legt grote delen van België plat

Een algemene werkstaking van 24 uur heeft vandaag grote delen van België platgelegd. Er is geen treinverkeer en ook het openbaar vervoer in de steden rijdt nauwelijks. In de haven van Antwerpen lag het werk vanmorgen volledig stil.

Ook het vliegverkeer ondervond veel hinder, maar dit werd mede veroorzaakt door de mist. De meeste personeelsleden van de Belgische posterijen hebben het werk neergelegd, evenals veel ziekenhuispersoneel en ambtenaren. Rondom Brussel blokkeerden stakers vanmorgen enkele kruispunten waardoor het verkeer dat de stad in wilde, grote vertraging opliep.

Bij diverse particuliere bedrijven en industrieterreinen hebben postende stakers de ingangen geblokkeerd, waardoor werknemers niet naar binnen konden. Veel bedrijven en overheidsdiensten hebben hun personeel geadviseerd vandaag te gaan telewerken.

De eerste algemene staking sinds tien jaar, uitgeroepen door de socialistische vakbond ABVV is gericht tegen de plannen van de regering Verhofstadt om het gebruik van de vervroegd-pensioenregelingen te beperken en de sociale zekerheid te hervormen.

De acties hebben geleid tot een splitsing tussen de twee grote vakbonden. Het christelijke ACV vond het nog te vroeg om nu al een staking af te kondigen. De regering is nog in gesprek met de sociale partners over de hervormingsplannen. Volgens de christelijke bond heeft de regering al de nodige concessies gedaan. Maar tegelijk zegt deze bond dat de stakingsaankondiging louter is opgeschort. Het programma van de openbare omroep VRT wordt vandaag korte tijd onderbroken door een mededeling van de socialistische bonden.