Rebellen tegen VNU

Verscheur de overeenkomst en begin dan opnieuw met een nieuwe strategie.

Aandeelhoudersactivisten konden wel eens steeds meer op het eerstgenoemde gaan aandringen als ze een overeenkomst onder ogen krijgen die ze niet bevalt. Maar het komt minder vaak voor dat ze nog een stap verder gaan en een radicale herziening van de strategie eisen. Toch is dat laatste precies wat de rebellerende aandeelhouders van VNU beogen met hun verzet tegen de voorgenomen overname voor 6 miljard euro door het Nederlandse uitgeversconcern van IMS Health.

Het is moeilijk hun kritiek te weerleggen, die in feite neerkomt op twee overwegingen. De eerste is dat de twee bedrijven nu net zo min bij elkaar horen als toen ze acht jaar geleden uit elkaar gehaald werden. En de tweede is dat er voor VNU minder riskante manieren zijn om waarde te scheppen dan een overeenkomst die de bedrijfsstructuur zó op zijn kop zet. Dat is allemaal te billijken, maar een paar van de door de rebellen voorgestelde alternatieven zijn nog minder aantrekkelijk.

Er zijn vijf opties uit de hoge hoed getoverd. De minst vergaande is dat VNU de overeenkomst schrapt en zijn kasoverschot van 1 miljard euro gebruikt om dure leningen af te lossen, Dat klinkt redelijk genoeg, maar de vier overige opties lopen uiteen van het afstoten van bepaalde bedrijfsonderdelen, zoals de divisie voor bedrijfsinformatie, en het doorsluizen van de opbrengsten naar de aandeelhouders, tot het opsplitsen en verkopen van het hele concern.

Dat zou zo'n 7 miljard euro kunnen opleveren - hoewel het een nog riskanter pad naar waardevermeerdering lijkt dan de fusie met IMS Health. Toch zeggen de rebellen dat ze het concern niet de wet willen voorschrijven.

Het rebellenkamp kan inmiddels op de steun van zo'n 42 procent van de VNU-aandeelhouders rekenen. Gezien het feit dat de meeste aandeelhouders hun stem niet uitbrengen op algemene aandeelhoudersvergaderingen, is dat waarschijnljk al genoeg om een meerderheid te verkrijgen die de overeenkomst kan tegenhouden. Bovendien neemt de steun voor de rebellen toe - recentelijk nog van de kant van de hedge funds. Aanvankelijk hadden die shortposities ingenomen, omdat ze veronderstelden dat de overeenkomst zou doorgaan, maar nu zijn veel fondsen van gedachten veranderd. Het VNU-bestuur zou hetzelfde moeten doen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.