Pas verschenen: Non fictie

Paul Hefting, Els Kuijpers & Gert Staal: De vorm van het koningschap. 25 jaar ontwerpen voor Beatrix. 010, 112 blz. €24,50

Overzicht van de vormgevingsopdrachten waar koningin Beatrix direct dan wel indirect bij betrokken was: de munten van Bruno Ninaber van Eyben in 1980 tot en met de postzegels van Samira Ben Laloua in 2005. Verschillende ontwerpen worden nader toegelicht of in historisch perspectief geplaatst. Ook interviews met enkele vormgevers.

Umberto Eco: De geschiedenis van de schoonheid. Bert Bakker, 438 blz. €35,–

Rijk geïllustreerde geschiedenis van kunst en esthetiek van de Oudheid tot heden. `Voor filosofen en kunsthistorici biedt De geschiedenis van de schoonheid een interessante reeks teksten. Wie liever naar beeldende kunst kijkt dan erover theoriseert, zijn de eerste twintig pagina's al een genoegen;, aldus Marianne Vermeijden (Boeken, 28.01.05).