Nivra: accountants verplicht op cursus

Registeraccountants moeten zich laten bijscholen. Het Nivra heeft zijn leden verplicht een cursus te volgen op het gebied van frauderegelgeving. De beroepsorganisatie wil zo een effectiever optreden bij vermoedens van fraude. Aanleiding voor de maatregelen is een onderzoek waaruit bleek dat een deel van de accountants vaak kennis mist. ,,De regelgeving wordt steeds scherper en zwaarder. Gezien de maatschappelijke discussie over fraude is het bovendien goed voor de bewustwording van onze leden'', zei directeur G. Smit.