Kamer: extra geld voor arme ouderen

Het kabinet en de Tweede Kamer stevenen af op een botsing over extra geld voor armlastige ouderen en werkende alleenstaande ouders.

Een krappe meerderheid van de Kamer steunt een motie van Kamerlid Crone (PvdA) om kortingen op de inkomstenbelasting toe te kennen aan mensen die zo'n laag inkomen hebben dat ze geen belasting hoeven te betalen. Alleen de CDA en VVD zijn tegen.

Het gaat om bepaalde groepen ouderen met een laag pensioen en om werkenden op het minimumloon met kinderen. Zij kunnen geen aanspraak maken op de ouderenkorting (135 euro per jaar) en kinderkortingen (350 tot 500 euro per jaar). Hierdoor komen alleenstaande ouders die werken op het minimumloon, niet in aanmerking voor de extra kinderkorting van 90 euro die CDA-fractieleider Verhagen voor volgend jaar bedongen heeft. Bijstandsgerechtigden met kinderen maken wel aanspraak op deze 90 euro.

Het kabinet verzet zich fel tegen de uitkering van belastingkortingen aan mensen die geen inkomstenbelasting betalen. Het gaat om een half miljoen huishoudens van ouderen en om 275.000 huishoudens met kinderen onder 18 jaar. Minister Zalm (Financiën, VVD) is een tegenstander van het gebruik van de belastingdienst als loket voor sociale uitkeringen.

Staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA) zei ,,principiële, praktische en financiële bezwaren'' te hebben tegen de uitkering van belastingkortingen aan mensen die geen belasting betalen. ,,Als je geen belasting betaalt kun je ook niet het voordeel hebben van de kortingen'', aldus Wijn gisteren in de Kamer. ,,Er zijn al zoveel kortingen voor alleenstaanden op het wettelijk minimumloon dat ze helemaal geen belasting betalen.'' Bovendien heeft de Belastingdienst zijn handen vol aan de invoering van de zorgtoeslag per 1 januari.

Naast PvdA steunen D66, LPF, ChristenUnie, SGP, SP en GroenLinks het voorstel de belastingkortingen uit te keren. Crone (PvdA) wil de kosten hiervan, omstreeks 80 miljoen, dekken door de algemene korting voor alle belastingplichtingen iets te verlagen. Hij zal over drie weken een amendement indienen bij de behandeling van het Belastingplan 2006. Dat moet het kabinet overnemen, meent hij.