Kabinet en Kamer botsen over geld voor arme ouderen

Het kabinet en de Tweede Kamer stevenen af op een botsing over extra geld voor armlastige ouderen en werkende alleenstaande ouders. Een krappe meerderheid van de Kamer steunt een motie van Kamerlid Crone (PvdA) om kortingen op de inkomstenbelasting toe te kennen aan mensen die zo'n laag inkomen hebben dat ze geen belasting hoeven te betalen. Alleen CDA en VVD zijn daar tegen.

2