Internet Voorkeur

Bot en Irak. Als een politieke storm, zoals die rondom de uitspraken van minister Bot van Buitenlandse Zaken (CDA) over Irak, een tijdje aan de gang is, vraag je je als nieuwsconsument achteraf wel eens af wat er precies gezegd is tijdens de vergaderingen in de Tweede Kamer. En wat was nu ook weer het standpunt zoals de regering het aan de vooravond van de oorlog verwoordde? Wie nog eens wil nalezen wat politici te berde hebben gebracht in de Kamer kan terecht op de site van het parlement. Daar is, uiterlijk twee weken na het debat, het woordelijke verslag van de beraadslagingen te vinden. Ook is er een geluidsopname van elk debat aanklikbaar.

Kamerleden. Wie vervolgens wil weten wie er schuil gaan achter de namen in het verslag, kan op de ledenlijst van de Kamer kijken. Daar zijn uitgebreide cv's te vinden van de parlemetariërs. Behalve hun arbeidsverleden wordt ook een ranglijst bijgehouden van het langst zittende Kamerlid. Bovenaan staat op dit moment Bas van der Vlies (SGP) met 8886 dagen bijna 25 jaar. Frans Weisglas volgt op respectable afstand met 8423 dagen.

www.tweedekamer.nl/documentatie

www.tweedekamer.nl/leden_ commissies_fracties