Filmfonds houdt kritiek af

Het bestuur van het Nederlands Fonds voor de Film blijft onverkort achter de directie van het Fonds staan. Dat zegt bestuursvoorzitter Hans Dijkstal.

Dijkstal reageert op kritiek van de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten (NVS), die het vertrouwen heeft opgezegd in de directie van het Fonds, de belangrijkste subsidiegever van de filmsector. De Nederlandse filmproducenten voelen zich `betutteld' door het Fonds. Ze verwijten directeur Toine Berbers dat hij eigenmachtig en zonder overleg met de producenten filmbeleid voert.

Gisteren zei NVS-directeur Carolien Croon in deze krant: ,,Het Fonds bemoeit zich te veel met het werk van de producent, maar legt daarbij een totaal gebrek aan visie aan de dag.''

In een brief die de NVS eerder aan het Fondsbestuur heeft gestuurd, stelt de vereniging dat de procedures voor de aanvraag van filmsubsidies te langdurig zijn en dat met name makers van kwaliteitsfilms daarvan de dupe worden. Bovendien is ze van mening dat directeur Berbers steeds nieuwe ad hoc oplossingen voor problemen in de sector bedenkt, zonder oog voor structurele zaken.

Dijkstal verwerpt die kritiek. Volgens hem heeft Berbers in elk geval steeds in overleg met het bestuur gehandeld. ,,Wij hebben het volste vertrouwen in de directeur.'' Dijkstal vraagt zich af of er aan de subsidie-procedures veel kan worden veranderd. ,,Die liggen formeel vast in reglementen. Wil je daar verandering in aanbrengen, dan zul je dat waarschijnlijk in overleg met het departement moeten doen.''

Fondsbestuur en NVS hebben afgesproken samen in een werkgroep te spreken over de kritiek en over het filmbeleid. De NVS eiste daarbij dat er een onafhankelijke voorzitter van die werkgroep komt en het Fondsbestuur is daar gisteren mee akkoord gegaan. Berbers zelf wilde vanochtend nog niet vooruitlopen op de gesprekken in die werkgroep. Hij zei alleen dat er geen sprake van is dat de projecten van het Filmfonds zonder enig overleg met de speelfilmproducenten tot stand zijn gekomen.