De onderste steen moet boven

Waar winden stedelingen zich over op? Apeldoorn houdt een enquête naar een geschil met handelshuis Reesink, dat de gemeente miljoenen kan gaan kosten.

Veel inwoners van Apeldoorn hebben een ,,negatieve grondhouding'' jegens hun gemeente als de slepende affaire met handelshuis Reesink ter sprake komt. ,,Veel mensen zeggen: gemeente wat heb je dat slecht gedaan'', vertelt SGP-raadslid Henk van den Berge. De onvrede is een belangrijke reden geweest voor de gemeenteraad om een enquête in te stellen. ,,We willen verantwoording afleggen aan de burger'', zegt Van den Berge, voorzitter van de enquêtecommissie. ,,We willen deze tijdbom vóór de verkiezingen volgend jaar onschadelijk maken zodat het nieuwe college er niet mee wordt belast.''

Het conflict draait om het bedrijf Reesink dat sinds twee jaar is gevestigd op een bedrijventerrein Ecofactorij, gelegen ten oosten van de stad, in de oksel van twee autosnelwegen. Het nog tamelijk lege bedrijventerrein werd tien jaar geleden ontwikkeld en ,,koppelt zakelijkheid aan milieubewustzijn'', zo staat er op een bord waarop ook tekeningen van windmolens en zonnepanelen prijken. Reesink, een bedrijf met in totaal vierhonderd werknemers dat vooral handelt in landbouwmachines en in artikelen voor kluswinkels, wilde destijds snel verhuizen en daagde Apeldoorn voor de rechter nadat de gemeente eenzijdig een overeenkomst had opgezegd waarin de overdracht van de grond was geregeld.

De gemeente zegt de overeenkomst te hebben opgezegd, omdat Reesink weigerde de grond af te nemen, vóórdat er duidelijkheid was over het bestemmingsplan. Reesink daarentegen stelt dat de gemeente heeft aangestuurd op een breuk, nadat het spijt kreeg van de afgesproken verkoopprijs. Hoe dan ook, veel rechterlijke uitspraken zijn sindsdien in het voordeel van Reesink uitgevallen.

De gemeenteraad had het onderzoek naar de affaire bescheiden aan kunnen pakken, vertelt Van den Berge. Maar gezien de ,,enorme complexiteit'' van het onderwerp is gekozen voor het zware bestuurlijke instrument van de enquête. De commissie heeft inzicht gekregen in alle stukken, tot e-mails en notitiebriefjes aan toe. In totaal is vier meter dossier doorgeploegd. Vijftig betrokkenen zijn vertrouwelijk ondervraagd. Maandag beginnen de openbare verhoren, te volgen op internet. Directeur Bernard ten Doeschate van handelshuis Reesink besloot vrijwillig mee te werken. ,,De commissie heeft alles mogen inzien, zelfs mijn correspondentie hierover met de raad van commissarissen. Ik hoop dat de onderste steen boven komt.''

De enquête wil vooral aan ,,waarheidsvinding'' doen. In hoeverre Apeldoorn nog moet opdraaien voor de schade die Reesink heeft geleden, hangt af van een juridische schadestaatprocedure, waarvoor zowel gemeente als Reesink nu berekeningen maken. Op last van de rechter heeft Apeldoorn al bijna drie miljoen euro moeten betalen. Hoe hoog zullen de kosten voor de burger verder oplopen? Directeur Ten Doeschate: ,,Het wordt ongetwijfeld een dure rekening.''

    • Arjen Schreuder