DE KRANTENPOES

Met je voet in je oor? Als een hoepel zo krom?

Krantenpoes draait daar haar hand niet voor om!