Correctie

In de bespreking van Thorkild Hansens Het gelukkige Arabië (Boeken, 30.09.05)werd de auteur van het nawoord abusievelijk aangeduid als Ronald Kom. Hij heet Ronald Kon.