Amsterdams fouilleerbeleid naar Hoge Raad

Het ressortsparket in Amsterdam is in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het gerechtshof over het fouilleerbeleid van de hoofdstad. Het hof oordeelde onlangs dat het preventief fouilleren in het centrum van Amsterdam strijdig is met de wet. ,,We zijn het niet eens met die uitspraak'', aldus een woordvoerder van het openbaar ministerie in Amsterdam vandaag. Volgens het gerechtshof in Amsterdam heeft burgemeester Cohen te weinig argumenten om het centrum aan te wijzen als risicogebied. Daardoor sprak het een 56-jarige Amsterdammer vrij die zich 1,5 jaar geleden weigerde te laten fouilleren op het Waterlooplein. Justitie wendt zich tot de Hoge Raad omdat zij degene is die toestemming verleent voor het preventief fouilleren, aan de hand van het beleid dat is vastgesteld door de gemeente Amsterdam.