`Aanleg Maasvlakte volgens plan'

Volgens de ministers Dekker (VROM) en Brinkhorst (Economische Zaken) dreigt er geen uitstel van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De bewindslieden reageerden gisteren in de Tweede Kamer op een rapport van het adviesbureau Boer & Croon dat na onderzoek uitstel van het landwinnningsproject (natuurgebied en haventerreinen) met mogelijk zelfs drie jaar reëel acht. De Raad van State zorgde eerder voor vertraging door de plannen af te keuren omdat niet aan de milieueisen was voldaan.