Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Onbezorgde oude dag voor alle bejaarden

De verhouding actieven en niet-actieven hangt niet alleen af van vergrijzing en ontgroening, `Baby's voor vergrijzend continent' (NRC Handelsblad, 29 september). In Nederland bijvoorbeeld behoort ook de helft van de laaggeschoolden tot de niet-actieven en er zijn families die van generatie op generatie van de bijstand leven. Een programma ter verhoging van de vruchtbaarheid zal onze pensioenen niet veiligstellen, als daardoor het aantal onbemiddelbaren en laaggeschoolden op de arbeidsmarkt onevenredig toeneemt.

In het algemeen geldt dat naarmate de ouders hoger opgeleid zijn, hun kinderen beter op school en in de maatschappij presteren. Daarom moeten maatregelen om het aantal geboorten te vergroten er op gericht zijn om vooral hoog- en goed opgeleide vrouwen er toe te bewegen om (meer) kinderen te krijgen. Dat betekent dat er niet alleen goede maar ook gratis crèches en opvangmogelijkheden voor kinderen moeten komen. Ook moeten tegemoetkomingen aan vrouwen die overwegen kinderen te baren juist een fiscaal karakter hebben. Door inkomensverliezen wegens het krijgen van kinderen zoveel mogelijk te compenseren, zijn intelligente vrouwen misschien over de drempel te trekken. Als financiële prikkels zodanig zouden zijn dat vooral vrouwen zonder werkkwalificatie tot het krijgen van veel kinderen verleid worden, zal het rendement van het onderwijs afnemen en krijgen we een nieuwe generatie die door zijn samenstelling in de actieve leeftijd economisch te slecht presteert om voor alle bejaarden een onbezorgde oude dag waar te maken.