Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Maasvlakte loopt opnieuw vertraging op

De aanleg van de Tweede Maasvlakte moet vrijwel zeker met een jaar worden uitgesteld. Er bestaat zelfs het risico dat het landwinningsproject drie jaar wordt uitgesteld.

Dit blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau De Boer en Croon dat op verzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de gang van zaken rond het omvangrijke plan heeft bekeken. Dat gebeurde in de periode van april tot juni dit jaar. De resultaten zijn door het ministerie gebruikt bij de onderhandelingen met het Havenbedrijf Rotterdam.

De onderzoekers schatten de mogelijkheid om zoals gepland in 2008 met de aanleg van Maasvlakte 2 te beginnen, op niet meer dan 25 procent. ,,Er is een kans van ongeveer 75 procent dat de conditionerende werkzaamheden (voordat de landaanwinning kan beginnen) onder coordinatie van het ministerie van V en W niet zijn afgerond voor mei 2008'', stellen de analisten van het adviesbureau. Hoeveel schade het Havenbedrijf hierdoor oploopt is niet bekend. Het Havenbedrijf neemt de voorfinanciering van het 1000 hectare omvattende project voor zijn rekening.

De analisten van het ingehuurde adviesbureau hebben een analyse gemaakt van onder meer de procedure zoals die moet worden gevolgd bij dit plan. De problemen zijn fors toegenomen nadat de Raad van State de planologische kernbeslissing afwees wegens milieuredenen. In het bijzonder de onbekende gevolgen voor de Waddenzee telden daarbij zwaar. Het kabinet heeft ervoor gekozen om geen nieuwe PKB te maken, maar de eerder ingediende te gaan repareren. ,,Het PKB-herstel ligt in een uiterst krappe tijdsplanning'', aldus het rapport. Als de Raad van State de reparatie toch onvoldoende vindt, zal een vertraging van zeker drie jaar optreden. Dan moet een nieuwe PKB worden opgesteld en hierbij zal ook de luchtkwaliteit een belangrijke factor worden.

Een dergelijke vertraging zou volgens betrokkenen weer gevolgen hebben voor het hele project. Het gevaar bestaat dat partijen die nu nog mee willen doen alsnog afhaken. Het Rotterdams gemeentebestuur en het havenbedrijf nemen het de minister kwalijk dat de analyse pas openbaar is gemaakt na het afronden van de onderhandelingen. Een woordvoerder van het departement bevestigt dat het onderzoek bedoeld was om de positie van het rijk bij de onderhandelingen te verstevigen.