Griepvirus 1918 gereconstrueerd

Het virus dat in 1918 de wereldwijde epidemie van Spaanse griep veroorzaakte, is gereconstrueerd door Amerikaanse genetici. De wetenschappers tonen aan dat meerdere virusgenen bijdragen aan de agressiviteit van het virus.

10