Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

`Geen EU protectie industrie'

De Europese Commissie heeft gisteren kritiek van de Franse president Chirac over een gebrek aan initiatief voor banenbehoud in Frankrijk resoluut van de hand gewezen. ,,We gaan geen industrie voor concurrentie afschermen'', zei eurocommissaris Verheugen (Bedrijven en Industrie). ,,Europese industrieën kunnen alleen maar profiteren van open markten.''

Verheugen maakte zijn opmerkingen bij de presentatie van een beleidsdocument over een nieuw Europees industriebeleid. Chirac had deze week fel uitgehaald naar Brussel, omdat het niet intervenieerde in plannen van het Amerikaanse computerbedrijf Hewlett-Packard duizenden banen te schrappen, deels in Frankrijk.

Verheugen onderstreepte dat het industriebeleid ,,moet anticiperen op veranderingen zonder te wachten op economische en sociale problemen die zich lijken aan te dienen''. Hij wees erop dat de industrie, die in de EU 34 miljoen mensen werk biedt, ook nodig is voor een bloeiende dienstensector.

Verheugen kondigde maatregelen aan om intellectuele eigendom te versterken en namaak hard aan te pakken. Ook komen er programma's voor verbetering van de scholingsgraad in industriesectoren en een meer geïntegreerde Europese aanpak van innovatie. Ook komen er specifieke strategieën voor onder meer farmaceutische industrie, informatie- en communicatietechnologie, chemische en defensie-industrie. Voor enkele sectoren worden taskforces met deskundigen geïnstalleerd, waarin ook belanghebbenden deelnemen.