Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Frankrijk

In het overzicht Frankrijk in Europa (woensdag 5 oktober, pagina 5) worden cijfers gegeven van de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product. Dit is onjuist. Deze cijfers geven het financieringstekort weer als percentage van het bbp over 2004.