Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Oorlog

Europarlement kift over diensten

In het Europees Parlement is deze week een knallende ruzie uitgebroken over de omstreden richtlijn voor liberalisering van het dienstenverkeer ('Bolkestein-richtlijn). De stemming in de parlementscommissie voor de interne markt over het voorstel van de Europese Commissie is tot eind november uitgesteld.

Het is dan ook zelden vertoond dat een parlementsrapporteur andere fracties van ,,chantage'' beschuldigt. Volgens rapporteur Evelyne Gebhardt, een Duitse socialiste, zijn christen-democraten, conservatieven en liberalen verantwoordelijk voor een ,,totale blokkade'' van het politiek gevoelige dossier. Maar volgens VVD'er Toine Manders is Gebhardt ,,fundamentalistisch in de leer'' en kan zij haar verlies niet accepteren. Enkele fracties hadden gedreigd socialist Philip Whitehead als voorzitter van de parlementcommissie af te zetten, omdat hij weigerde hun amendementen in stemming te brengen. Ze zouden ,,te laat'' zijn ingediend.

Kern van het conflict is het omstreden 'oorsprongslandbeginsel'. Dit houdt in dat voor dienstverleners die hun diensten elders in Europese Unie aanbieden in principe de regels van de eigen lidstaat gelden. Zo moeten oneigenlijke belemmeringen voor het vrije dienstenverkeer worden weggenomen. Vakbonden en somige lidstaten vrezen voor sociale dumping.

Rapporteur Gebhardt wil het 'oorsprongslandbeginsel' schrappen. Maar christen-democraten, conservatieven en liberalen zijn het eens over amendementen van onder meer Manders die minder ver gaan en extra waarborgen inbouwen. Zo krijgt het gastland meer controlebevoegdheden en komen er garanties voor publieke diensten. Ook moeten buitenlandse aanbieders zich aan dezelfde veiligheidsregels houden als binnenlandse bedrijven. In het Commissie-voorstel was al vastgelegd dat buitenlandse dienstverleners zich aan de sociale regels van het gastland moeten houden. In de amendementen wordt dit nog onderstreept. Maar het gastland mag volgens de amendementen geen extra barrières opwerpen door bijvoorbeeld extra diploma-eisen.

Volgens Manders biedt Gebhardt lidstaten juist alle mogelijheden het vrije dienstenverkeer te frustreren. ,,Zij gaat terug naar het Europa van de middeleeuwen'', zegt de VVD'er. De christen-democratische en conservatieve fractie kwam ook met een striemende verklaring: ,,Mevrouw Gebhardt schijnt helaas niet te begrijpen dat veel parlementariërs het oneens zijn met haar extreme amendementen, die meer werkloosheid creëren en die voor het `sociale Europa' een stap terug zijn.''