Wilders botst met Weisglas over Turkije

Onafhankelijk Tweede-Kamerlid Geert Wilders is woedend op Tweede-Kamervoorzitter Weisglas (VVD). Wilders wilde tijdens het mondelinge vragenuur, premier Balkenende of minister Bot (beiden CDA) ter verantwoording roepen over de start van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en Turkije, maar Weisglas wees de vragen af.

Elke dinsdag mogen Tweede-Kamerleden tijdens het mondelinge vragenuur ministers en staatssecretarissen om uitleg vragen over actuele kwesties. Gisteren moest minister Kamp (Defensie, VVD) aan Kamerlid Kortenhorst (CDA) uitleggen hoe de banden van 460 legerwagens op een militaire basis konden worden lekgestoken. En minister Peijs (Verkeer, CDA) werd door het Kamerlid Gerkens (SP) naar de Kamer geroepen vanwege de treinstoring van vrijdag.

Wilders wilde weten hoe de start van de onderhandelingen met Turkije te rijmen is met een opiniepeiling waaruit bleek dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen toetreding van Turkije tot de Europese Unie is. Weisglas wees de vragen gisterochtend af. Wilders is woedend. ,,Dit heeft politieke redenen, dat kan niet anders. Een Kamermeerderheid en het kabinet zijn voor toetreding van Turkije. Ze willen geen dissident geluid horen.''

Wilders is extra boos omdat het belang van de vragen die wél zijn toegekend, volgens hem veel minder belangrijk zijn. ,,Met alle respect, maar lekke banden zijn toch van een heel andere orde dan Turkije dat aanklopt om in de Europese Unie toegelaten te worden. Wij zijn als volksvertegenwoordigers verplicht daarover te debatteren.'' Wilders is groot tegenstander van Turkse toetreding.