Rechters

In het artikel Rechters: wet tegen terreur ondeugdelijk (1 oktober, pagina 3) stond dat de Raad voor de Rechtspraak de vereniging van rechters is. Dit is onjuist. De Raad is belast met de verdeling van middelen over de rechtspraak, dient de kwaliteit van de rechtspraak te bevorderen en heeft een wettelijk vastgestelde adviesfunctie.