OPTA-maatregelen juist heel consistent

Uw rammelend redactioneel commentaar van 1 oktober doet de vraag rijzen of de auteur zich wel heeft voorbereid voordat hij zijn mening over de OPTA-besluiten inzake kabeltarieven neerschreef.

U insinueert dat toezichthouders expertise missen, dat ze niet onafhankelijk genoeg zijn en dat dit gebrek wordt opgevangen door politiek gepolder. Terwijl het kader voor de OPTA-besluiten tot stand is gekomen onder leiding van Jens Arnbak, specialist in het veld van de elektronische communicatie afkomstig van de TU Delft. De OPTA is bovendien daadwerkelijk onafhankelijk: zij heeft een eigen rechtspersoonlijkheid, wordt betaald door de markt en de minister is slechts politiek verantwoordelijk voor het functioneren van het orgaan als geheel. Hij gaat niet over individuele besluiten.

Inhoudelijk klopt het dat de huidige kabeltarieven het gevolg zijn van jarenlang gebrekkig toezicht. OPTA is dankzij de polder namelijk pas sinds kort bevoegd om ook toezicht te houden op kabelnetwerken. Zij wil dat de grote kabelmaatschappijen de kosten die zij in rekening brengen, meer gaan verantwoorden en dat zou er heel goed toe kunnen leiden dat de tarieven op termijn zelfs dalen.

OPTA wordt beschuldigd van industriepolitiek, omdat de kabelmaatschappijen wel mogen kruissubsidiëren en KPN destijds niet. Terwijl OPTA consistent dezelfde maatregelen oplegt: verantwoorden van kostenstructuur, geen exorbitante winsten maken, andere aanbieders toegang verlenen tot het netwerk en consumenten vertellen wat die betalen voor de aansluiting en wat voor het verkeer over die aansluiting. Tot slot: het zijn slechts concept-besluiten waar de Europese Commissie en alle andere telecomtoezichthouders in Europa nog een streep door kunnen halen. Het resultaat: het toezicht blijft gebrekkig.