Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Nijmegen pakt probleemclub financieel aan

Voetbalclubs in Nijmegen die zich schuldig maken aan geweld en agressief gedrag, moeten meer huur gaan betalen voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodatie.

Indien nodig wil de gemeente probleemclubs de toegang tot de accommodatie ontzeggen. Verenigingen die zich daarentegen sportief gedragen krijgen een korting op de huurprijs. De gedragscode is onderdeel van een overeenkomst die de gemeente Nijmegen, de KNVB, betaald voetbalclub NEC en de amateurvoetbalclubs vanavond ondertekenen.

Naast de KNVB, die de laatste tijd al harder optreedt tegen geweld op het voetbalveld, hebben gemeenten volgens de Nijmeegse wethouder Paul Depla een eigen verantwoordelijkheid. ,,Clubs huren onze accommodaties, maar omdat de opbrengst minder is dan de werkelijke kosten is er feitelijk sprake van subsidieverlening. Ik sta niet toe dat clubs met onze subsidie de voetbalsport naar de kloten helpen.'' Directe aanleiding om een gedragscode in het leven te roepen is de inzet van de mobiele eenheid bij een promotiewedstrijd in de vierde klasse.

Nijmegen telt 25 amateurvoetbalverenigingen. Volgens Depla veroorzaken vier clubs regelmatig problemen, wat zich uit in gestaakte wedstrijden, vechtpartijen en bedreigingen. ,,Het zijn vaak de kleine verenigingen, met weinig kader en vaak ook financiële problemen. Sommige hebben al moeite om de huur te betalen.''

Door de clubs financieel te belonen of te straffen verwacht Nijmegen dat de clubbestuurders harder gaan optreden tegen het geweld op het veld. Depla: ,,Wij moeten clubs die lef tonen, belonen. Een aantal besturen kijkt bij problemen de andere kant op. Soms omdat ze bang zijn of geïntimideerd worden door hun eigen leden. Clubs hebben ons laten weten dat ze het niet alleen kunnen oplossen, uit angst dat de stenen door de ruiten vliegen.''

Als het gedrag van sommige verenigingen ook na herhaalde waarschuwingen niet verbetert, wil Depla clubs weren van de accommodatie. ,,Als je zodanig over de schreef gaat, moeten dan wij dan onze grond daarvoor ter beschikking stellen? Je kunt het vergelijken met een bedrijventerrein. Daar laten we toch ook niet toe dat één bedrijf andere bedrijven wegpest.'' Het wangedrag van sommige voetballers en verenigingen leidt volgens Depla tot ledenverlies. ,,Ik merk dat mensen naar hockey of tennis gaan. Er is niets mis met deze sporten, maar voetbalclubs vervullen vaak een belangrijke sociale functie in een wijk. De voetbalsport is mij dierbaar.'' De gedragscode moet volgend seizoen ingaan en is alleen van toepassing op volwassen leden. Nijmegen vindt het niet fair dat clubs die relatief veel probleemjongeren opvangen, daarvoor indirect gestraft worden. NEC is bij de overeenkomst betrokken omdat de club de amateurverenigingen kan helpen bij het opleiden van vrijwilligers.