Migratie EU is probleem voor Marokko

De bestormingen van Spaanse enclaves door Afrikaanse migranten blijven doorgaan. Marokko draagt de last van de aantrekkingskracht van Europa.

Er moet een grootscheeps investeringsplan voor de economische ontwikkeling van de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara komen, wil er een einde worden gemaakt aan illegale emigratie richting Europa. De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken Mustafa Sahel riep gisteren op tot een dergelijk `Marshall-plan' tijdens een ministersconferentie in Rabat van landen rond het westelijke mediterrane gebied. Afgelopen nacht hebben illegale immigranten uit landen ten zuiden van de Sahara opnieuw de grens van de Spaanse enclave Melilla bestormd. Vijftig van hen wisten bij deze poging, de vierde in de laatste zeven dagen, over de hekken te komen.

De Marokkaanse oproep voor een grootscheeps plan van aanpak komt na groeiende kritiek vanuit Spanje over de aanhoudende bestormingen van de hekwerken van de enclaves Ceuta en Melilla in de afgelopen weken. Minister Sahel bepleitte ,,substantiële en urgente'' hulp om het migratieprobleem ter plekke te bestrijden. Ook riep hij de Europese Unie op tot een verruiming van de legale immigratiemogelijkheden voor Afrikanen naar Europa.

De Marokkaanse minister maakte duidelijk dat het tegenhouden van de stroom van illegale immigranten een zware last vormt voor de landen in Noord-Afrika. Volgens Sahel zijn er niettemin goede resultaten geboekt bij de grenscontrole van de gebieden in de Westelijke Sahara, aan de Atlantische kust en in het noorden bij Ceuta en Melilla. De toenemende druk van de Marokkaanse politie en douane zou volgens hem er juist de oorzaak van zijn dat de illegale immigranten de afgelopen weken trachten de hekwerken aan de grenzen over te komen.

Van Spaanse zijde is de aangedrongen op een regeling om de immigranten direct weer terug te kunnen sturen naar Marokko zodra zij illegaal de grens gepasseerd zijn. Een dergelijk akkoord bestaat voor immigranten van Marokkaanse nationaliteit, maar geldt niet voor andere nationaliteiten. Marokko wijst er op dat het vervolgens met hetzelfde probleem zit omdat de immigranten geen papieren hebben en niet uitgewezen kunnen worden naar hun land van herkomst.

Veel van de Afrikaanse immigranten die naar Spanje proberen te komen zijn te voet of liftend via Algerije tot in Marokko geraakt. Uitwijzing van Marokko naar Algerije verplaatst het probleem naar het laatstgenoemde land. Via smokkelroutes door de bergen wandelen de migranten bovendien binnen enkele dagen weer terug naar Marokko. Algerije, dat elf jaar geleden de grens met Marokko sloot, zal voor de eerste maal met Marokko een betere aanpak van het migratieprobleem onderzoeken. Ook Libië en Mauretanië worden bij een dergelijk overleg betrokken.

De Europese Unie heeft reeds 40 miljoen euro toegezegd voor materiaal en opleiding van de grenspolitie zodat de illegale immigratie kan worden bestreden. Dat werd in december vorig jaar besloten, nadat Marokko drie jaar eerder had gevraagd om technische ondersteuning. Bij die gelegenheid had Marokko reeds aangedrongen op een gemeenschappelijke strategie bij het tegengaan van de illegale immigratie en erkend dat het de sterk toegenomen migratiedruk rond zijn grenzen niet langer onder controle kon houden.

    • Steven Adolf