Kabinet reserveert 270 miljoen voor wensen Kamer

Het kabinet houdt geld achter de hand om tegemoet te komen aan nieuwe wensen van de Tweede Kamer. In het Fonds Economische Structuurversterking, dat gevoed wordt met aardgasbaten, bevindt zich een bedrag van 270 miljoen euro dat verdeeld kan worden. Hiermee kan deels tegemoet worden gekomen aan wensen die de coalitiefracties en oppositiepartijen vandaag naar voren hebbengebracht bij de Algemene Financiële Beschouwingen over de miljoenennota voor 2006.

Pagina 2