Donner tegen uitbreiding pascontrole

Minister Donner (Justitie, CDA) is tegen invoering van paspoortcontroles op Schiphol door de marechaussee voor passagiers uit de zogenoemde Schengen-landen. Dat zei hij gisteren in een debat over veiligheid op de luchthaven Schiphol.

Algehele paspoortcontrole van Schengen-passagiers in het kader van de grensbewaking is volgens Donner alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden en voor een periode van maximaal een maand. Donner reageerde gisteren tijdens het debat op een pleidooi van het Tweede Kamerlid Van Haersma Buma (CDA). Volgens deze moet het kabinet in Brussel lobbyen om de algehele paspoortcontrole weer te mogen invoeren.

Een woordvoerder van de Europese Commissie in Brussel zegt dat volgens het Schengen-verdrag zo'n controle alleen opnieuw geïntroduceerd kan worden als dat tijdelijk gebeurt en gekoppeld is aan bijzondere gebeurtenissen, zoals grote sportevenementen of serieuze bedreigingen van de staatsveiligheid. Een lidstaat die daartoe wil overgaan moet de Europese Commissie daarover informeren en de reactie afwachten.

Van Haersma Buma zegt vast te houden aan zijn voorstel. ,,Desnoods bij wijze van proef voor die periode van een maand. Maar er moet een mogelijkheid zijn om paspoorten van Schengen-passagiers te controleren op echtheid of om te onderzoeken of iemand in de opsporingsregisters gesignaleerd staat voor terroristische activiteiten of ernstige vormen van criminaliteit.'' Van Haersma Buma zegt nadere beantwoording van Donner af te wachten en komt desnoods met een motie om die paspoortcontrole door de marechaussee af te dwingen.

Het CDA kreeg, op de LPF en de Groep-Nawijn na, geen steun. De VVD wil dat het kabinet zich in Brussel beijvert voor het mogelijk maken van dergelijke controles, maar alleen als specifieke omstandigheden of risicoanalyses daar om vragen. De landen die nu zijn aangesloten bij het medio jaren negentig gesloten verdrag van Schengen zijn: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Griekenland, Italië, Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland en Denemarken.

Donner kondigde gisteren wel een wetswijziging aan die het mogelijk moet maken om Schipholpersoneel vaker te kunnen screenen op verdachte of criminele antecedenten. Eind dit jaar krijgen alle Schipholmedewerkers pasjes die zijn uitgerust met biometrische kenmerken.