Commissie stopt na weigering Verdonk

Een adviescommissie die onderzoek doet naar het terugkeerbeleid van minister Verdonk (Vreemdelingenbeleid, VVD) heeft haar opdracht teruggeven. De commissie, ingesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en onder voorzitterschap van oud-burgemeester Patijn van Amsterdam, mag niet met ambtenaren van Verdonk praten en voelt zich daardoor belemmerd in haar taak de knelpunten in het beleid te onderzoeken.

De commissie kreeg van Verdonk ook geen toestemming om te overleggen met ambtelijke diensten. Verdonk stelt zich op het standpunt dat haar departement al een meldpunt heeft geopend waar gemeenten terecht kunnen als ze problemen ondervinden met het uitzettingsbeleid. Ze vindt verder dat het de taak is van de Tweede Kamer om haar beleid te controleren. Verdonk had wel aangeboden om topambtenaren van haar ministerie in de commissie zitting te laten nemen zodat die uitleg kunnen geven over het beleid.

De commissie wees dat aanbod af. Het was juist de bedoeling om een onafhankelijke commissie onderzoek te laten doen. Het meldpunt dat Verdonk op Justitie heeft ingesteld, is volgens de VNG geen aanspreekpunt dat objectief is.

De commissie zou zich vooral richten op klachten van gemeenten over de 26.000 `oude' asielzoekers die terug moeten naar het land van herkomst. Gemeenten hadden de garantie dat die aanpak `sluitend' zou zijn en er geen asielzoekers zwervend op straat terecht zouden komen. Dat komt nu toch voor, aldus de gemeenten.

Op direct contact tussen departementale ambtenaren en buitenstaanders, zelfs als het gaat om Tweede-Kamerleden, rust al jaren een taboe. Het kabinet liet in februari nog weten dat ambtenaren ook niet op eigen initiatief parlementariërs mogen informeren.