Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Geopolitiek

Brussel twist over chemie

Het Europarlement is het niet eens over het politiek gevoelige plan voor registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (`Reach'). Dat bleek gisteren tijdens een stemming in de parlementaire milieucommissie. Een meerderheid van socialisten, liberalen en groenen wil het voorstel van de Europese Commissie aanscherpen om milieu- en gezondheidsrisico's te minimaliseren. Eerder wilde de parlementscommissie voor industrie juist tegemoetkomen aan bezwaren van bedrijven, die vrezen voor hoge kosten.

Volgende maand volgt de plenaire stemming in het Europarlement. Ook de lidstaten moeten zich nog uitspreken. Milieubeweging en industrie zullen de komende weken hun lobby naar verwachting intensiveren, omdat de uitkomst van de stemming in het parlement onzeker is.

Volgens `Reach' moeten producenten en importeurs zo'n 30.000 chemische stoffen testen op de risico's voor gezondheid en milieu. Het gaat om een van de omvangrijkste wetgevingsvoorstellen in de EU. Over zo'n 100.000 chemische substanties is de informatie nu gebrekkig, omdat voor 1981 nog geen adequate wetgeving bestond. De parlementaire milieucommissie wil bedrijven verplichten om stoffen die risico's opleveren voor mens en milieu te vervangen door alternatieven, indien deze voorhanden zijn. De EVP-fractie van christen-democraten en conservatieven verzet zich hiertegen, omdat bedrijven dan nog meer kostbare testen moeten uitvoeren. Parlementariër Oomen-Ruijten (CDA) sprak van ,,onverantwoordelijke'' amenderingen, waardoor banen naar de VS en Azië zullen verdwijnen. Zij is om deze reden ook tegen een termijn van vijf jaar voor vergunningen, omdat bedrijven weer een hele procedure doormoeten.

Volgens parlementariër Corbey (PvdA) zal de verplichte substitutie bedrijven aanzetten tot innovatie. Zij zag een amendement aanvaard dat bedrijven de `zorgplicht' oplegt dat mensen niet worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. De voltallige parlementscommissie bereikte een compromis over chemische stoffen die in jaarlijkse hoeveelheden van 1 tot 10 ton worden geproduceerd of geïmporteerd. De strengste onderzoeksvereisten zullen hier alleen gelden als de stoffen voor consumentenproducten zijn bestemd.

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) zegt in een reactie de noodzaak te zien van het testen, maar is teleurgesteld dat amendementen om de uitgebreide manier van testen en de bureaucratie rond vergunningen enigszins in te dammen, niet zijn aangenomen. Uit een overheidsstudie is gebleken dat de Nederlandse chemische industrie 750 miljoen euro kwijt is aan het testen.