Ziekenhuis draait zelf op voor extra kosten DBC 4

In de Brievenrubriek (29 september) uit de heer R. Vliex uit Utrecht harde kritiek op mijn artikel over het huidige DBC-stelsel en op de gekozen titel. Inderdaad is het oorspronkelijke idee van de DBC bedacht door de specialisten. Snel daarna hebben overheid en verzekeraars zich hiervan meester gemaakt. Van de oorspronkelijke opzet om een transparant bekostigingssysteem van de grond te krijgen, met loon naar werken voor de dokters en met een kostenvergoeding voor het ziekenhuis van daadwerkelijk gemaakte kosten, is vervolgens niets terechtgekomen.

Met Vliex ben ik van mening dat het door toenmalig minister Borst verzonnen financieringsstelsel niet langer te handhaven is. Maar dit is nog geen argument om het te vervangen door een ander slecht systeem. Elke ingewijde weet dat de DBC een fiasco is wegens het feit dat er veel meer diagnoses dan DBC's zijn, zodat we gedwongen worden DBC's te verzinnen of ingrepen te clusteren. Dit gaat ten koste van de transparantie.

Wegens de koppeling tussen honorarium en kosten voor het ziekenhuis ontstaan problemen in alle gevallen waarbij sprake is van meerdere behandelingen per opname. De voorbeelden die ik koos tonen de voorziene absurde gevolgen hiervan aan. De DBC in deze vorm is een ramp en een gemiste kans voor een ieder die de zorg een warm hart toedraagt. De opmerking van de heer Vliex over mijn frauduleus declaratiegedrag laat ik voor zijn rekening.

    • den Bosch
    • Plastisch Chirurg
    • Dr. H.F. Aarts