Ziekenhuis draait zelf op voor extra kosten DBC 3

Niet voor het eerst nam ik op 26september kennis van de mening van collega Aarts over het nieuwe DBC-registratiesysteem in de gezondheidszorg. Zijn afkeer uitte hij recentelijk al eerder in Medisch Contact en op de televisie. Vrije meningsuiting is een groot goed, maar voor objectieve nieuwsgaring is het toch belangrijk enige nuancering bij het stuk aan te brengen en ook het perspectief van de visie van collega Aarts te kennen.

Al sinds de eerste ontwikkelingsfase van het DBC-traject heeft collega Aarts zich namelijk verzet tegen het hele project, waarbij alle middelen gebruikt werden om de implementatie te frustreren. In het kielzog hiervan werkte ook zijn vakvereniging (Plastische Chirurgie) niet van harte mee, waarbij het mij dan ook geenszins verbaast dat deze vakvereniging niet in staat is gebleken tot het opstellen van een praktische lijst van DBC-codes waarin de plastisch chirurg zijn werk naar tevredenheid kan herkennen en coderen.

Frauderen is daarbij geen optie. Zeker, er zijn `aanloop'-problemen binnen het DBC-traject, waarbij in korte tijd veel logistieke drempels genomen moesten worden. Er mag daarbij dan echter niet onvermeld blijven, dat er in Nederland ook ziekenhuizen zijn waar wel goede DBC-registratie plaatsvindt, wat de specialist helemaal niet zoveel tijd kost als de media op dit moment willen doen geloven. Een intrinsiek slecht systeem zou dat toch niet mogelijk moeten kunnen maken. De hand in eigen boezem lijkt mij zeker voor de plastisch chirurg Aarts daarom geen verkeerde houding.

    • K. Brinkman