Ziekenhuis draait zelf op voor extra kosten DBC 2

In een interview over stijging van administratieve lasten van ziekenhuizen na invoering van de DBC-systematiek, spreekt mevrouw Leemhuis, voorzitter van de NVZ, de verwachting uit dat deze administratieve lasten weer zullen dalen. Dat zal het geval zijn bij volledige introductie van het DBC- systeem; dan vervalt de dubbele boekhouding. Dat is valse hoop.

Mevrouw Leemhuis heeft gelijk waar zij spreekt over de éne jaarlijkse afrekening van ziekenhuizen met verzekeraars. Nu worden rekeningen gestuurd volgens het DBC-systeem, terwijl de jaarafrekening voor 90 procent van de zorg wordt opgemaakt volgens de regels van de zogenaamde FB-systematiek. (FB staat voor functionele budgettering). In deze systematiek tellen aantallen opnames, dagopnames en polikliniekbezoeken.

Zij gaat voorbij aan het feit dat voor het berekenen van de kostprijs en voor de validatie van iedere individuele DBC de oude verrichtingencodes (volgens het verrichtingensysteem, het systeem dat vooraf ging aan het FB-systeem) en de FB-parameters opname, dagopname en polibezoek essentiële ingrediënten zijn.

Hoera! In de relatie van ziekenhuis en ziektekostenverzekeraar vervalt in de toekomst één jaarlijkse dubbele rekening. Voor alle tienduizenden individuele patiënten moest het ziekenhuis haar dubbele administratie vervangen door een driedubbele administratie. Zullen de administratieve lasten ooit nog dalen?

    • Dr. W.J.W. Bos
    • Antonius Ziekenhuis Nieuwegein