Ziekenhuis draait zelf op voor extra kosten DBC 1

Met belangstelling en enige verbazing heb ik kennisgenomen van het artikel `Het hartfilmpje en de DBC-administrateur' van uw redacteur Wubby Luyendijk. In het artikel wordt mevrouw Leemhuis, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), geciteerd. Tot mijn verbazing wordt daarin de suggestie gewekt dat de meerkosten voor administratief personeel als gevolg van de introductie van DBC's in rekening gebracht zouden kunnen worden bij de zorgverzekeraars.

De realiteit is helaas anders. De meerkosten voor uitbreiding van de administratie door de toegenomen administratieve lasten zijn voor rekening van het ziekenhuis en de specialisten. Deze kosten moeten dus gewoon uit het bestaande budget gefinancierd worden. Het budget is niet uitgebreid voor additionele administratieve kosten. Wel is twee jaar terug een eenmalige subsidie verstrekt ter bestrijding van een deel van de ICT-investeringen als gevolg van de introductie van DBC's. Uit eigen middelen hebben de ziekenhuizen de niet gedekte investeringen bekostigd.

Strikt genomen staat het ziekenhuis dus wel degelijk voor de keuze of het geld wil besteden aan administratieve krachten of aan `handen aan het bed' dan wel een andere besteding. Naast de efficiencykorting, afgesproken in het convenant met de minister, en naast de extra kosten veroorzaakt doordat ziekenhuizen ongeveer een half jaar later hun facturen kunnen sturen door de afspraken met betrekking tot de DBC-declaratie, is dit dus een kostenpost die opgevangen wordt door verhoogde efficiency in de basisprocessen van de ziekenhuizen.

    • Adriaan Lieftinck
    • Ziekenhuisdirecteur Capelle aan den Ijssel