Tilburg gaat zelf over jeugdzorg

Tilburg krijgt als eerste gemeente in Nederland zeggenschap over Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Minister Donner (Justitie, CDA) zei dat gisteren tijdens een bezoek aan de stad. Als artsen, leraren, maatschappelijk werkers of politiemensen constateren dat het slecht gaat met een kind of met een gezin, kan de gemeente Tilburg Bureau Jeugdzorg opdracht geven direct in te grijpen. Het bureau moet dan meteen hulp aanbieden en bij weigerachtige ouders het kind onder toezicht te stellen of uit huis te plaatsen. Tot nu toe ging bureau jeugdzorg, dat onder regie van de provincie valt, na een melding uit de gemeente vaak eerst zelf onderzoek doen.