Taken onhelder bij ramp Schiphol

Overheidsinstanties en private partijen op Schiphol weten onvoldoende van elkaar hoe zij opereren bij een calamiteit op de luchthaven.

Tal van instanties op Schiphol zijn betrokken bij de rampenbestrijding, zoals overheden, luchtvaartmaatschappijen en andere bedrijven, maar vele weten nauwelijks hoe de rampenbestrijding is georganiseerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet bij de coördinatie van de rampenbestrijding ,,meer proactief leiderschap'' tonen.

Dat blijkt uit het Veiligheidsonderzoek Schiphol 2005 dat binnenkort openbaar wordt. Deze krant publiceerde zaterdag al andere conclusies uit het rapport; zo bleek dat de luchtvaartautoriteiten kwalitatief en kwantitatief tekortschieten op het gebied van luchtvaartveiligheid.

Hoewel de burgemeester van Haarlemmermeer verantwoordelijk is voor de rampenbestrijding op Schiphol, heeft hij niet de wettelijke middelen om alle partijen er bij te betrekken, bijvoorbeeld door het houden van oefeningen. Dat betekent dat geen enkele overheidsinstantie de algehele verantwoordelijkheid heeft voor het organiseren van de rampenbestrijding op Schiphol.

Verantwoordelijken op de luchthaven zeggen dat het twee jaar gekost heeft om het bestaande systeem ,,te begrijpen'' of dat het een jaar duurde om te achterhalen ,,hoe hij en zijn organisatie in het rampenbestrijdingssysteem voor Schiphol passen'', aldus het onderzoek. De bevoegdheden van de burgemeesters van Amsterdam, Haarlemmermeer en Haarlem zijn onvoldoende bij wet geregeld. Het is essentieel, aldus de onderzoekers, dat bij rampenbestrijding alle betrokkenen de juiste informatie uitwisselen. ,,Binnen de huidige structuur is het de vraag of doeltreffende centrale coördinatie wel mogelijk is.'' Grote partijen als de Luchtverkeersleiding Nederland en de KLM worden te weinig betrokken bij voorbereiding, training en oefeningen in rampenbestrijding. Goede oefeningen vinden op Schiphol nauwelijks plaats.

Incidenten pagina 3

    • Jos Verlaan
    • Rob Schoof