Opta krijgt meer te zeggen over kabel

Telecomtoezichthouder Opta krijgt zeggenschap over het volledige tarief voor kabeltelevisie. Hierdoor zou de toezichthouder op termijn een maximum kunnen instellen voor het tarief dat kabelaars voor hun standaard televisiepakket mogen rekenen. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Brinkhorst van Economische Zaken gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Brinkhorst verwacht dat de wetswijziging de Opta slagvaardiger zal maken.

De Opta wil onderzoeken of de kabelaars te hoge tarieven rekenen voor kabeltelevisie. Zonodig wil de toezichthouder een maximumtarief vaststellen dat de grootste kabelmaatschappijen voor het standaardtelevisiepakket mogen vragen, gebaseerd op de kosten die ze daarvoor maken. Of dit onderzoek door mag gaan, wordt nu onderzocht door de Europese Commissie.

De kosten waaruit het tarief voor kabeltelevisie is opgebouwd, bestaan uit twee componenten: de kosten voor de doorgifte van het televisiepakket (infrastructuur) en de kosten voor de inhoud van het pakket, namelijk de kosten die betaald moeten worden aan omroepbedrijven om hun zenders te mogen doorgeven. Volgens het besluit dat nu bij de Europese Commissie ligt, zou de Opta alleen de kosten voor infrastructuur mogen reguleren. Dan zouden de standaardtarieven in theorie hoog kunnen blijven, als de kabelbedrijven buitensporige bedragen zouden vragen voor de inhoud van hun pakketten. De wetswijziging moet deze sluiproute onmogelijk maken.