Kroatië krijgt van EU groen licht

De Europese Unie gaat de onderhandelingen met Kroatië over het lidmaatschap van de EU zo snel mogelijk beginnen. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben hiertoe gisteren besloten nadat zij kennis hadden genomen van een rapport van de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal Carla Del Ponte.

Minister Bot van Buitenlandse Zaken zei gisteravond er rekening mee te houden dat de concrete onderhandelingen volgende maand starten.

Aanvankelijk zouden de besprekingen met het 4 miljoen inwoners tellende Kroatië in maart van dit jaar al begonnen zijn. Maar de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten toen de start op te schorten omdat volgens hen – en volgens Carla Del Ponte – Kroatië te weinig meewerkte aan het opsporen van door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag gezochte oorlogsmisdadigers. Het ging hierbij vooral om de Kroatische generaal Ante Gotovina, die nog altijd voortvluchtig is.

Del Ponte presenteerde de ministers gisteren in Luxemburg een nieuwe rapportage. Daarin concludeert zij dat de Kroatische autoriteiten thans op een ,,bevredigende manier'' al haar verzoeken op medewerking beantwoorden. ,,Er is geen bewijs dat Kroatië niet alles in het werk stelt om Ante Gotovina op te sporen en te arresteren'', zo schrijft zij. De hoofdaanklager heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de gezochte generaal snel aan het tribunaal in Den Haag kan worden uitgeleverd.

Voor de ministers van Buitenlandse Zaken was het rapport van Del Ponte het signaal om vast te stellen dat de onderhandelingen met Kroatië over het EU-lidmaatschap nu wel kunnen beginnen. Daarbij werd benadrukt dat tijdens deze gesprekken over het afstemmen van de Kroatische wetgeving op die van de Europese Unie het land zal moeten blijven meewerken met het tribunaal. Hierover zal regelmatig worden gerapporteerd.

Hoofdaanklager Del Ponte ontkende gistermiddag op een persconferentie in alle toonaarden dat zij onder druk was gezet om haar kritiek op Kroatië te matigen om de Oostenrijkers tegemoet te komen. Dit land vond al veel eerder dat Kroatië zich voldoende inspande. Daarentegen had Oostenrijk grote moeite met de onderhandelingen met Turkije over het EU-lidmaatschap.

De Oostenrijkers hebben officieel steeds ontkend dat er een relatie is tussen de eisen aan Turkije en de wil om de gesprekken met Kroatië te beginnen. In diplomatieke kringen werd dit verband echter wel degelijk gelegd. Veel Kroatische kranten bedankten Oostenrijk vanmorgen voor de gegeven steun.